بسته بندی به منظور نقل و انتقال تجاری

اتصالات، قطعات مونتاژی و لوله‌های پلی‌اتیلن توسط باربری‌های تجاری که مسئولیت آن‌ها را از زمان ترک محل کارخانه سازنده تا زمان تحویل آن‌ها به گیرنده بر عهده دارند، صورت می‌پذیرد. اتصالات قالب گیری شده و قطعات مونتاژی و اجزای کوچک معمولاً در کارتن بسته بندی می‌شوند. سفارشات بزرگ را ممکن است در پالت  قرار دهند. قطعات مونتاژی بزرگ ممکن است نیاز به بسته بندی سفارشی داشته باشند. نقل و انتقال تجاری را بسته به نوع بسته بندی می‌توان با سرویس پست و یا توسط باربری‌های تجاری در درون ون‌های سرپوشیده و یا تریلی‌های کفی  به انجام رسانید.

نحوه بارگيري

لوله‌های پلی‌اتیلن به شکل کلاف و یا شاخه (در طول‌های مختلف) تولید شده و روی تریلی‌های کفی به محل مورد نظر حمل می‌شوند. کلاف‌ها معمولاً به لوله‌هایی با قطر 6 اینچ یا کمتر محدود می‌شوند. ممکن است کلاف‌ها را بطور افقی بخوابانند و در بسته‌های چندتایی به یکدیگر ببندند، و یا بصورت کلاف‌های بزرگ عمودی تکی یا دسته‌ای از قرقره‌ها قرار داده شوند. لوله‌های شاخه‌ای در تعداد انبوه بسته بندی شده و یا بصورت نواری روی تریلر بارگیری می‌شوند. طول استاندارد لوله‌های اکسترود شده 40 فوت است؛ اما طول‌های کمتر و یا طول‌هایی به بزرگی 60 فوت یا بیشتر هم ممکن است با در نظر گرفتن محدودیت‌های حمل و نقل، تولید شوند. آنچه معمولاً تنظیمات بار مجاز را مشخص می‌کند، محدودیت‌های قانونی حمل و نقل در مورد طول، ارتفاع و عرض است. به بارهایی که از طول، ارتفاع و یا عرض مجاز تجاوز می‌کنند، کرایه بار بیشتری تعلق می‌گیرد. اگرچه لوله‌های پلی‌اتیلن سبک هستند، اما در مورد لوله‌هایی با ابعاد بلند و یا با دیواره‌های سنگین، ممکن است عامل وزن باعث ایجاد محدودیت در بارگیری شود. لوله‌های اکسترود شده با دیواره پروفیلی با قطر داخلی 96 اینچ (2438 میلی متر) و 120 اینچ (3048 میلی متر) از عرض کلی مجاز که برابر با 8 فوت است، تجاوز می‌کنند و در محدودیت‌های بارهای عریض قرار می‌گیرند.

شکل‌های 1 تا 3 نشان دهنده نمایی کلی از بارگیری و بسته بندی لوله‌های پلی‌اتیلن اکسترود شده متداول است. بارگیری و بسته بندی واقعی ممکن است با این تصاویر متفاوت باشد. در بارهای کفی تجاری معمولاً از «تو در تو گذاشتن» یا راندن لوله کوچک تر در داخل لوله بزرگ‌تر استفاده نمی‌شود زیرا اولاً خارج کردن لوله کوچک از درون لوله بزرگ در زمان تحویل بار در محل مورد نظر دشوار است، در ثانی تو در تو گذاشتن باعث افزایش وزن بار می‌شود و ثالثاً اکثر کفی‌ها فاقد لبه در هر دو طرف (فقط در یک طرف لبه دارند) بوده و نمی‌توانند از سُر خوردن و خروج لوله‌های تو در تو گذاشته شده، در هنگام شتاب گیری یا ترمز خودرو جلوگیری کنند. جایگذاری تو در تو را می‌توان در کانتینرهای کاملاً پوشیده‌ای که برای حمل و نقل به خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، به خوبی مورد استفاده قرار داد. گاهی می‌توان بسته‌هایی از تیوب‌های  باریک را در داخل بسته‌هایی از لوله‌های بزرگ‌تری که به دور قرقره پیچیده شده‌اند قرار داد. بسته‌های تو در تو باید بسته بندی ویژه‌ای داشته باشند تا بتوان بسته‌های داخلی را از درون بسته‌های لوله بیرون کشید. دسته بندی لوله‌ها و تیوب‌ها باید متمایز و قابل شناسایی باشد. خارج کردن محصولات از داخل یکدیگر فقط باید بعد از تخلیه بسته‌های تو در تو از کامیون و قرار دادن آن روی زمین انجام شود.

بارگيري لوله پلي اتيلن

 

هنگامی که بسته‌های کلافی لوله‌ها و جعبه‌های اتصالات با هم ارسال می‌شوند، کارتن‌های اتصالات در وسط کلاف‌ها قرار می‌گیرند. تانکرها، منهول ها، اتصالات بزرگ و قطعات مونتاژی سفارشی معمولاً مستقیماً روی تریلی‌های کفی بارگیری می‌شوند.