تاریخچه پلی‌اتیلن

شرکت شیمیایی Imperial در انگلستان برای اولین بار پلی‌اتیلن را در سال 1933 کشف کرد. فرآیندهای پلیمریزاسیون اولیه در راکتورهای اتوکلاو پرفشار (14،000 تا psi 44،000) و دماهایی در حدود 200 تا 600 درجه فارنهایت (93 تا 316 درجه سلسیوس) انجام شد. پلی‌اتیلنی که از این راکتورها بدست می‌آمد، «پلی‌اتیلن فشار بالا» نامیده می‌شد. این محصول با استفاده از واکنش زنجیره‌ای رادیکال‌های آزاد و با ترکیب گاز اتیلن تحت فشار با پیروکسید یا مقادیر بسیار کمی از اکسیژن به عنوان آغازکننده، تولید می‌شد.

از آنجاییکه فرآیند اولیه خطرناک و پر هزینه بود، فرآیندهای ایمن تر و کم هزینه تری توسعه یافتند. در دهه 1950، پلی‌اتیلن تولید شده در فشار پایین تولید شد. بعلاوه، در این روش‌ها با استفاده از تغییر کاتالیستها، دما و فشار فرآیند، تنوع بیشتری در سازماندهی ساختارهای مولکولی امکان پذیر شد.