در شركت آوند پلاست كرمان

(توليد كننده لوله هاي پلي اتيلن )

مسئولیت فروش محصولات در شرکت آوندپلاست بر عهده واحد بازرگانی می باشد. این واحد با رویکرد مشتری مداری که از مهمترین ارزشهای سازمانی شرکت می باشد، دارای پرسنل مجرب و با سابقه بیش از 15 سال در این صنعت می باشد.

فرآیند فروش با دریافت نیازهای مشتری آغاز شده و پس از ارسال پیشنهاد فروش و تایید آن توسط مشتری دستور برنامه ریزی برای تولید محصول در اسرع وقت و یا حواله بارگیری به واحد انبار صادر می شود. پس از بارگیری محصول و توزین در داخل شرکت و کنترل وزنی بار، محموله جهت تحویل به محل مورد درخواست مشتری ارسال و رسید می شود.

پس از تحویل محصول، مدیریت این شرکت بازخوردهای لازم در خصوص کیفیت محصول در حین نصب و بهره برداری، نحوه برخورد پرسنل و هرگونه مشکلات احتمالی را از طریق تماس مستقیم و یا فرمهای تهیه شده از مشتریان دریافت و موارد در صورت نیاز ترتیب اثر داده خواهد شد.

 

فرآيند فروش

بخشي از مشتريان اين شرکت در سالهاي اخير بشرح ذيل مي باشد.

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->گاز استان مركزي

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->گاز استان اردبيل

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->گاز استان چهار محال و بختياري

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->گاز استان سيستان و بلوچستان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->گاز استان قم

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->گاز استان يزد

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->گاز استان گيلان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]--> آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب  روستايي استان خراسان رضوي

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب روستايي استان فارس

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب شيراز

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب استان كرمان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب استان يزد

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب استان هرمزگان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب روستايي كهگيلويه و بويراحمد

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->آب و فاضلاب شهري استان كهگيلويه و بويراحمد

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->جهاد كشاورزي استان كرمان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->جهاد كشاورزي استان هرمزگان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->جهاد كشاورزي استان بوشهر

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->جهاد كشاورزي استان كهگيلويه وبوير احمد

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->جهاد كشاورزي استان چهار محال و بختياري

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->جهاد كشاورزي استان قم

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان سيستان وبلوچستان

o       صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان هرمزگان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري كرمان

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري بندر كنارك

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري جناح

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري راور

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري دشتي

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري راين

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري ايرانشهر

<!--[if !supportLists]-->o       <!--[endif]-->شهرداري ابركوه