گواهينامه ها و مجوز ها

·       مجوز توليد لوله‌هاي گازرساني (حضور در وندور ليست شركت ملي گاز ايران)

·       استاندارد ملي ايران  INSO 14427-2

·       داراي گريد A   وزارت جهاد كشاورزي  (تاييديه از دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي)

·       گواهينامه هاي مديريت كيفيت

 

  •        ISO 9001:2008
  •        ISO 14001:2004
  •        OHSAS 18001:2007
  •        ISO/TS 29001:2010

 

·       گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه (ايزو 17025)

·       عضو رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن ايران

·       واحد برتر صنعتي استان كرمان در سال هاي 91 تا 94