گواهينامه ها و مجوز ها

مجوز توليد لوله‌هاي گازرساني (حضور در وندور ليست شركت ملي گاز ايران)

استاندارد ملي ايران  INSO 14427-2

داراي گريد A   وزارت جهاد كشاورزي  (تاييديه از دفتر توسعه سامانه هاي نوين آبياري وزارت جهاد كشاورزي)

گواهينامه هاي مديريت كيفيت

        ISO 9001:2008

  •        ISO 14001:2004
  •        OHSAS 18001:2007
  •        ISO/TS 29001:2010

 گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه (ايزو 17025)

عضو رسمی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن ايران

واحد برتر صنعتي استان كرمان در سال هاي 91 تا 94 

   دانلود : NACI.pdf           حجم فایل 5474 KB