نگاه مـــا

 


شركت آوندپلاست كرمان در سال 1389 با شعار «دستيابي به شايستگي، پايبندي به تعهدات» و با هدف اثرگذاري كلان در صنعت پلي‌اتيلن كشور فعاليت خود را در زمينه توليد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن در استان كرمان آغاز نمود.

تعهدات ما :

       برآورده نمودن انتظارات مشتريان

       التزام به رعايت استانداردهاي ملي و جهاني

       حفظ محيط زيست به عنوان اصلي‌ترين ركن توسعه پايدار

       ايجاد محيطي سالم براي كاركنان

 

بزرگترين سرمايه و محرك اصلي رشد و توسعه در شركت آوندپلاست ، اعتماد مشتريان و بهترين پشتوانه براي آن ايمان و باور قلبي همه كاركنان به حفظ اين سرمايه است.

 

پس با اتكا به اين دو ، استوار و محكم در مسيري رو به آينده گام برمي‌داريم .