لوله هاي پلي اتيلن آبرساني

  توليد لوله هاي پلي اتيلن (HDPE)  از سايز 20 ميليمتربر اساس استاندارد ملی ایران  2-14427

  توليد لوله هاي لودن (LDPE)  در سايزهاي 12و  16 و 20 ميليمتر بر اساس استاندارد ملي ايران 7607

 


  لوله پلي اتيلن گازرساني

 

         توليد لوله هاي گازرساني از سايز 25 تا سايز 225 ميليمتر براساس استاندار IGS-M-PL-014-1 شركت ملي گاز ايران

 


  اتصالات پلي اتيلن

 

       اتصالات پلي اتيلن با توجه به  نوع خطوط انتقال انواع مختلفي دارند.  لوله‌های پلی اتیلن در بخش‌های فاضلاب , آبرسانی , سیستم‌های آتشنشانی , کاورینک کابل و گاز کاربرد دارد که اتصالات پلی اتیلن آن نیز  با در نظر گرفتن کاربردهای آن متفاوت خواهد بود.
اتصالات الکتروفیوژن جهت پروژه‌های گازرسانی و اتصالات پیچی جهت پروژه‌های آبرسانی تا فشار 10 اتمسفر استفاده می‌شود.
جهت مابقی پروژه‌ها از اتصالات جوشی پلی اتیلن طبق استاندارد DIN16963  آلمان , استفاده می‌گردد.